ค้นหาจากชื่อโรงเรียนหรือปีการศึกษา

 

ทะเบียนสถานศึกษา
รหัส
สถานศึกษา
ตำบล
อำเภอ
ดูรายละเอียด
41020001
บ้านปอ
กุมภวาปี
กุมภวาปี
41020002
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
กุมภวาปี
กุมภวาปี
41020003
บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
กุมภวาปี
กุมภวาปี
41020004
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
กุมภวาปี
กุมภวาปี
41020005
บ้านดอนแก้ว
กุมภวาปี
กุมภวาปี
41020006
บ้านเชียงแหว
เชียงแหว
กุมภวาปี
41020007
บ้านเซียบ
เชียงแหว
กุมภวาปี
41020008
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
เชียงแหว
กุมภวาปี
41020009
บ้านสวนหม่อน
เชียงแหว
กุมภวาปี
41020010
บ้านเดียม
เชียงแหว
กุมภวาปี
41020011
บ้านนกขะบา
เชียงแหว
กุมภวาปี
41020012
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
แชแล
กุมภวาปี
41020013
บ้านเมืองพรึก
แชแล
กุมภวาปี
41020014
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
แชแล
กุมภวาปี
41020015
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
แชแล
กุมภวาปี
41020016
บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
แชแล
กุมภวาปี
41020017
บ้านดอนเงิน
แชแล
กุมภวาปี
41020018
บ้านห้วยกองสี
ตูมใต้
กุมภวาปี
41020019
บ้านโนนสิมมา
ตูมใต้
กุมภวาปี
41020020
บ้านโนนจำปา
ตูมใต้
กุมภวาปี

 

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

 

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์
ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 2

 

นาย ณฐกร ท่อแก้ว

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนการศึกษา

ทะเบียนสถานศึกษา

รูปแบบสถานศึกษาตามนโยบาย

ข้อมูลประชากรวัยเรียน

ข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

อาชีวะ

อุดมศึกษา

บุคลากร

การพัฒนา

คะแนน O-net นักเรียนชั้น ป.6

คะแนน O-net นักเรียนชั้น ม.3

คะแนน O-net นักเรียนชั้น ม.6