“เปิดบ้านวิชาการ สพป.อุดรธานี เขต 2 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Open House UD2 To Thailand 4.0) กิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561”