สพป.อุดรธานี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษา ติดตามงานนโยบายสู่การปฏิบัติ