สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค