สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563