สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วม ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอเรนท์