สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ