สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563