สพป.อุดรธานี เขต 2 รับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐฯ