สพป.อุดรธานี เขต 2 รับนโยบาย จังหวัดอุดรธานี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)