สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ”