สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การขับเคลื่อน 6 มิติ คุณภาพสู่การปฏิบัติ