สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามงานนโยบายสู่การปฏิบัติ