สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา