สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์