สพฐ. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) สพป.อุดรธานี เขต 2