ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงทิศทางและแผนการดำเนินงานของ “โครงการคอนเน็กซ์อีดี” ผ่านระบบ VDO Conference