รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล