พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563