ผอ.สอ.สพฐ. ตรวจเยี่ยม “การขยายผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” สพป.อุดรธานี เขต 2