ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2