จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก“การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระทานราชทานธงชาติไทย (Thai Nationl Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563