การแข่งขันมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 15 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)