โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4 เมตร

โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4 เมตร[download id=”7407″]