โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563

โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563[download id=”6876″]