โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ยกเลิกประกาศเชิญช