โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[download id=”6889″]