โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.205/26

โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.205/26[download id=”7002″]