โรงเรียนยางหล่อโนนน้ำย้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนยางหล่อโนนน้ำย้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง