โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ[download id=”6935″]