โรงเรียนบ้านโนนแสวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปช103/26 อาคารชั้นเดียว 3 ห้องเรียน

โรงเรียนบ้านโนนแสวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปช103/26 อาคารชั้นเดียว 3 ห้องเรียน[download id=”7205″]