โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312

โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312[download id=”7471″]