โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ สปช104/26

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน แบบ สปช104/26