โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26