โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ[download id=”7582″]