โรงเรียนบ้านเซียบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบ้านเซียบ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ[download id=”7301″]