โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26

[download id=”7098″]โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26