โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมส้วมแบบองค์การและ สปช601/26

โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมส้วมแบบองค์การและ สปช601/26