โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมส้วมแบบองค์การและสปช 601/26

โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมส้วมแบบองค์การและสปช 601/26