โรงเรียนบ้านสี่แจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29

โรงเรียนบ้านสี่แจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29