โรงเรียนบ้านสามขา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดและอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนบ้านสามขา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดและอาคารอเนกประสงค์[download id=”7267″]