โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู205/26และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช105/29

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู205/26และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช105/29[download id=”7065″]