โรงเรียนบ้านวาปี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

โรงเรียนบ้านวาปี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง