โรงเรียนบ้านม่วงดง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

โรงเรียนบ้านม่วงดง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29