โรงเรียนบ้านม่วงดง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2563

โรงเรียนบ้านม่วงดง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2563[download id=”7345″]