โรงเรียนบ้านผาทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26

โรงเรียนบ้านผาทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26[download id=”7511″]