โรงเรียนบ้านนาแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 101/26

โรงเรียนบ้านนาแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 101/26[download id=”7339″]