โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ[download id=”7592″]