โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยาประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประกาศโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา