โรงเรียนบ้านท่าลาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนบ้านท่าลาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์[download id=”7527″]